Facebook Pixel
Меню
Количка

Защита на лични данни

Фирма „Лотос Трейдинг ООД“, в качеството си на търговец, се задължава да защитава всички лични данни, предоставени от потребителя /клиента/, който ги въвежда при попълване на формата за регистрация и при подаване на заявка за покупка, без наличието на потребителски профил. Търговецът е длъжен и има право да използва съответните лични данни, само и единствено за целите, свързани със заявената от клиента електронна поръчка. Търговецът гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, няма да бъдат предоставяни, в никакъв случай на трети лица, или да бъдат използвани за дейност, различна отизпълняване на клиентската заявка- покупка на избрани продукти.

Търговецът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за защита на личните данни, предоставени му от клиента, като се придържа стриктно към Закона за Защита на Личните Данни.

Търговецът, от своя страна може да съхранява данните на клиента, освен ако клиента посочи своето изрично несъгласие за това.

За да бъдат личните данни на клиента защитени, „Лотос Трейдинг ООД“ се задължава да изпрати директно на посочената от клиента електронна поща, попълнените при регистрация в сайта данни, за да не достига предоставената информация до трети лица.

В случай, че потребителят изисква да му бъде представена информацията относно клиентския му профил, създаден при регистрация в сайта, търговецът е длъжен да му я предостави, на посочената в профила електронна поща.

Търговецът си запазва правото да обработва и съхранява информация за дейността, която клиента извършва в процеса на използването на сайта.

Във всеки един момент, потребителя може да подаде заявка към търговеца за закриване на потребителския му акаунт, както и за изтриване на всичката съхранена за него информация в базата данни на сайта.

От своя страна, „Лотос Трейдинг ООД“ има право да изисква от клиента да предостави доказателство за истинността на предоставените му лични данни, при определени обстоятелства.

GDPR ИНСТРУМЕНТИ

GDPR отчет за лични данни

GDPR изтриване на лични данни